Anna Sundström © Moving Meetings 2017

”Moving Meetings skapades eftersom behovet av att kombinera medarbetares hälsa med företagets framgång känns oerhört aktuellt. Idag är sjukskrivningar för stressrelaterad ohälsa mycket hög i Sverige. Sjukskrivningar är kostsamt både för de anställda och för företagen. Samtidigt visar rapporter att svenska företag har enorma kostnader för ineffektiva möten. Jag är av stark övertygelse att företagens framgång kan kombineras med de anställdas framgång och vice versa. Därför har metoden för Moving Meetings tagits fram.”

Jag tror på kraften i mötet mellan människor och människans behov av rörelse. Kombinerar vi mötet med rörelse blir kraften större och det leder till kreativare möten och mer välmående medarbetare!

Anna Sundström; civilekonom och diplomerad löparcoach med mer än 15 års erfarenhet av ekonomi- och ledarroller. Hennes stora intresse för entreprenörskap och affärsutveckling i kombination med intresse för promenader och löpning var drivande i framtagandet av Moving Meetings mötesmetod.

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!