Copyright© Moving meeting 2017

VAD ÄR ETT MOVING MEETING?

Moving Meetings möteskoncept är framtaget för att uppmuntra till rörelse samtidigt som företaget får ett mycket kraftfullt verktyg i vårt steg-för-steg möteskoncept, där mötets syfte och mål blir tydligt och deltagarna blir delaktiga och engagerade.

Det blir ett roligare och effektivare möte när kreativiteten och energin flödar!

  • Vill ni ”bara” byta den vanliga möteslokalen mot något nytt?
  • Vill ni ha en tydlig mötesstruktur?
  • Vill ni att en brainstorming ska leda företaget framåt?
  • Vill ni få inspiration och hålla möten på ett nytt sätt?
  • Känns det svårt att sitta mittemot medarbetaren under utvecklingssamtalet?
  • Har ni svårt att kläcka nya idéer i ledningsgruppen?
  • Vill ni kombinera både ett givande möte och en aktivitet på konferensen?
  • Vill ni uppmuntra till rörelse på arbetstid för att minska risken för utmattade medarbetare?
  • Vill ni ha kreativare medarbetare?
  • Vill ni ha mindre stressad personal?

 

MOVING MEETINGS FÖR EFFEKTIVARE OCH MER INSPIRERANDE MÖTEN!

Vi rekommenderar ett möte kombinerat med en promenad eller joggingtur. ”Walk and talk” för ett framgångsrikt möte. Vi rekommenderar att inleda mötet under den fysiska aktiviteten och avsluta med brainstorming, eftersom kreativiteten är som högst upp till två timmar efter den fysiska aktiviteten. Mötet kan vara allt från en timma till en heldag. Vilken typ av fysisk aktivitet som ska ingå avgör ni själva. Vi rekommenderar promenad då det passar flesta personer i en organisation. Vid stort antal deltagare delas ni in i mindre grupper. Grupperna kan utöva olika typer av fysiskt aktivitet för att få ut så mycket som möjligt av mötet. Sedan sammanförs grupperna till brainstormingen, där vi vägleder er till ett effektivt mötesresultat.

Gruppen färdas aldrig fortare än att det är bekvämt för samtliga. Detta är alltså inget högintensivt träningspass för att pressa mötesdeltagare utan ett möte som kombineras med rörelse för att få ett mer givande mötesresultat och för att ge alla en chans till att må bättre!

Moving Meetings hjälper er!

Kontakta oss för bokning.