GLÄDJE – PROBLEMLÖSNING – RESULTAT!

Moving Meetings ger kreativa och engagerade mötesdeltagare och kraftfulla möten! Moving Meetings möteskoncept bygger på ”Walk and talk” i kombination med ett effektivt möte med tydligt syfte och resultat.

En attraktiv arbetsgivare satsar på de anställdas hälsa! Sjukskrivningar för stressrelaterad ohälsa och ineffektiva möten är två orsaker till mycket höga kostnader för företag idag. Forskning visar att fysisk aktivitet bland annat ger mindre upplevd stress, bättre minne, bättre fokus, högre problemlösningsförmåga och ökad kreativitet. Därför är det en kritisk framgångsfaktor att inkludera rörelse på arbetstid! Passar för alla möten där företag önskar kreativa lösningar och tydlig mötesstruktur. Konferens, kick-off, ledningsgruppsmöte, nätverksträff, coachsamtal, utvecklingssamtal, peptalk och idékläckarsamtal!

Läs mer här.